fundarookie

Sports crowdfunding

#fundarookie

Oliver Wendt

Nordic Golf League

Finansieret:    51 % (102 andele)

Finansiering:    DKK 450.000

Udbud:              200 andele á DKK 2.250 (0,5 %)

Afkast:                Præmiepenge, arrangementer

Periode:             2020, 2021 og 2022

Finansieringsmodel

Oliver søger finansiering til at dække omkostningerne som golfspiller i sæsonerne 2020, 2021 og 2022.


For at rejse midler hertil sælger Oliver retten til at alle sine præmiepenge i de tre sæsoner.


Rettighederne sælges i 200 andele á 0,5 % for samlet DKK 450.000 (svarende til DKK 2.250 pr. stk.)


Olivers løbende præmiepenge indbetaltes på en særskilt bankkonto.


Når tredje sæson afsluttes, udbetales præmiepengene til investorerne med 0,5 % pr. andel.


Investeringen frigives til Oliver med et fast beløb pr. måned.


Dette sker for at sikre Investorerne imod, at Oliver indstiller karrieren (bliver 'inaktiv').


Den ikke-frigivne investering returneres til investorerne, hvis Oliver bliver inaktiv.


Inaktivitet opstår, hvis Oliver deltager i mindre end 7 turneringer i et kalenderhalvår.


Dette gælder uanset årsag, herunder grundet skade eller mistet tour-licens.
Læs vilkårene her

Investorfordele

For hver andel á DKK 2.250 opnås 0,5 % af de samlede præmieindtægter i 2020-2022.

Investeringen forventes i 'break-even', hvis Oliver opnår top-60 i sæson 1, top-30 i sæson 2 og top-5 i sæson 3.


Ved bedre placeringer i investeringsperioden, herunder kvalificering til højere turneringer, forventes et afkast til investorerne.

De nedenfor nævnte beløb er anslået, og beløbene er ikke garanteret ved realiseret placeringer:

2020

Placering: top-60

Præmieindtægt forventes

da til ca. DKK 50.000 for sæsonen.

2021

Placering: top-30

Præmieindtægt forventes

da til ca. DKK 150.000

for sæsonen.

2022

Placering: top-5

Præmieindtægt forventes

da til ca. DKK 300.000

for sæsonen.

Total

Realiseret placeringer

Præmieindtægt forventes

da til ca. DKK 450.000 for investeringsperioden.

Bemærk at præmiestørrelserne varrierer år til år.

Ovenstående er alene er budgettal.


Opdateret præmieliste findes på Nordic Golf Leagues hjemmeside her.

Øvrige fordele

Opnås ingen præmiepenge i de tre sæsoner, vil investorernes fordringer være værdiløse.

For at tilgodese investorerne i et scenario med få præmiepenge, opnås i tillæg til præmieindtægter følgende:

Årlig investorturnering

I investeringsperioden afholdes 3 investorturneringer - én hver sæson (forventet i september).

Egenbetaling (ca. DKK 100) kan forekomme til at dække turneringsudgifter, inkl. greenfee.

Før start på hver turnering evalueres sæsonresultaterne med status på præmieindtægterne.

Fire årlige golf clinics

(ved min. 2 andele)

Købes der min. 2 andele (samlet DKK 4.500), gives også adgang til fire årlige clinincs (dvs. 12 i investeringsperioden).

Der afholdes 8 clinics i løbet af sæsonen, forventet mandage fra kl. 16-18 og fra kl. 18-20.

Clinics forventes afholdt i Asserbo (maj & juli) og i København (juni & august).

Ved hver clinic præsenterer Oliver forskellige slagteknikker, som har været afgørende for resultaterne på banen.

Svingteknikken forklares til investorerne, som selv får lov at prøve kræfter hermed.

Bliv en del af projektet

Golfprojektet starter d. 1. marts 2020, og andelene tegnes løbende.

Send dine kontaktoplysninger for at blive en del af projektet: